Tin Tức

Đào tạo công nhân may

24/07/16

Chương trình đào tạo:

1, Các bài học cơ bản:

Bài 1: Tập may chân mắt kết hợp

Bài 2: Trở đầu đinh

Bài 3: Bốc bi bỏ lỗ

Bài 4: Hướng dẫn nhận định các chi tiết và các từ chuyên môn trong ngành may

Bài 5: Tập kiểm tra lỗi trên sản phẩm.

Bài 6: Tìm hiểu Rating, Efficiency

2, Bài học áp dụng cho các máy may công nghiệp:

  1. Dạng máy một kim

Bài 1: Làm quen và điều khiển máy 1 kim

Bài 2: Thực hành may trên máy

Bài 3: Kiểm tra, đánh giá trình độ học viên

  1. Đào tạo máy vắt sổ
  2. Đào tạo máy Kansai
  3. Đào tạo máy Lapsim

Tổng kết quá trình đào tạo

  1. Khái quát một số tình huống thường gặp.
  2. Thực hành sản xuất
  3. Kiểm tra, đánh giá học viên

Tin tức liên quan