Tin Tức

Sơ chế/chế biến thực phẩm

04/03/17
 1. Chủ sử dụng Công ty Đông Thành, CÔng ty Duy Kê
  Địa điểm Gia Nghĩa, Đài Loan.
 2. Thời hạn hợp đồng 02 năm 10 tháng 5 ngày
 3. Mô tả công việc: sơ chế thủy sản/chế biến sản phẩm từ gà
 4. Mức lương cơ bản 21.009NT$
  Làm thêm nhiều, bình quân 60 -90 tiếng/tháng
 5. Dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2017
 6. Tuyển trực tiếp phỏng vấn tại Hà Nội tháng 3/2017
 7. Điều kiện Tuyển :
  Số Lượng 03 lao động giới tính nam
  Chiều cao 165 cm trở lên
  Trình độ Cấp 2trở lên

Tin tức liên quan