Tin Tức

Nhà nước có chính sách gì đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài?

08/11/16
Trả lời

Đối với Việt nam, hoạt động XKLĐ được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Vai trò của Nhà nước đối với người lao động như sau:

– Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài.

– Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài.

– Khuyến khích đưa nhiều người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật  đi làm việc ở nước ngoài, đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài.

Ngoài ra, nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ những đối tượng là thân nhân chủ yếu của người có công, người dân cư trú ở các địa phương thuộc 62 huyện nghèo, đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất …được học nghề, ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài. (Cán bộ tư vấn cập nhật thông tin Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ các huyện ngheo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” )

 

Tin tức liên quan