Bộ máy hoạt động của Công ty

Bộ máy hoạt động của Công ty

13/06/2016
  1. Bộ máy hoạt động của công ty:

+  Ban lãnh đạo:

  • Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty: Ngô Trường Giang
  • Phó giám đốc: Trần Trung Quyết
  • Phó giám đốc: Lương Kim Ngân

+   Cơ cấu tổ chức: gồm 05 phòng ban, 01 Trung tâm đào tạo

  • Phòng tổ chức hành chính: 03 cán bộ
  • Phòng Tài chính Kế toán: 03 cán bộ
  • Phòng thị trường: 12 cán bộ
  • Bộ phận theo dõi quản lý lao động ngoài nước: 02 cán bộ
  • Bộ phận tuyển dụng: 04 cán bộ
  • Trung tâm đào tạo: 14 cán bộ

Đ/c: Lô TT3.3/7.4 Khu TĐC Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Sơ đồ tổ chức của công ty

capture1