Thủ tục xuất khẩu lao động

Thủ tục xuất khẩu lao động

Các ngân hàng hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

  • Ngày đăng: T4 Th11 23

Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có lẽ là mong muốn của nhiều người lao động Việt Nam. Tuy nhiên chi phí đi xuất khẩu lao động có lẽ là vấn đề lớn nhất bởi lẽ người lao động đều xuất thân từ những vùng nông thôn nghèo. Do đó vay vốn ngân hàng […]

Đào tạo công nhân nông nghiệp

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng nghề nhất định về các ngành nghề nông nghiệp Trình độ đào tạo: – Bán lành nghề: người học được trang bị một số kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, […]

Đào tạo công nhân may

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế, chính sách quản […]

Đào tạo công nhân nông nghiệp

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế, chính sách quản […]

Đào tạo công nhân nông nghiệp

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy cải cách, phát triển, hiện đại hóa cơ chế, chính sách quản […]

Đào tạo công nhân may

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Chương trình đào tạo: 1, Các bài học cơ bản: Bài 1: Tập may chân mắt kết hợp Bài 2: Trở đầu đinh Bài 3: Bốc bi bỏ lỗ Bài 4: Hướng dẫn nhận định các chi tiết và các từ chuyên môn trong ngành may Bài 5: Tập kiểm tra lỗi trên sản phẩm. […]

Đang hiển thị 1 - 11 trong tổng số 11 kết quả