Các Hình Ảnh Tuyển Dụng Và Hoạt Động Của Công Ty

選擇

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

培訓

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

培訓

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

培訓

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

與用人單位面試

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

與用人單位面試

  • Ngày đăng: T7 Th12 3

出境

  • Ngày đăng: CN Th7 24

在國外工作

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Đào tạo công nhân may

  • Ngày đăng: CN Th7 24

Chương trình đào tạo: 1, Các bài học cơ bản: Bài 1: Tập may chân mắt kết hợp Bài 2: Trở đầu đinh Bài 3: Bốc bi bỏ lỗ Bài 4: Hướng dẫn nhận định các chi tiết và các từ chuyên môn trong ngành may Bài 5: Tập kiểm tra lỗi trên sản phẩm. […]

Đang hiển thị 1 - 11 trong tổng số 11 kết quả